mapka-eng mapka-eng mapka-eng mapka-eng mapka-eng

email: info@suarkpak.pl

tel : (+48 62) 761-99-43

 ISO

 

 

Zrealizowaliśmy we współpracy z Politechniką Poznańską, w ramach projektu Zielone światło, wdrożenie Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001.

 

„Wdrożenie Systemów Zarządzania Środowiskiem” to projekt realizowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet II: Rozwój zasobów ludzkich i potencjału adaptacyjnego przedsiębiorstw oraz poprawa stanu zdrowia osób pracujących, Działania 2.1 Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, Poddziałania 2.1.1 Rozwój kapitału ludzkiego w przedsiębiorstwach.

 

 


 

 

Równocześnie z wdrożeniem Systemu Zarządzania Środowiskowego ISO 14001, zrealizowaliśmy we własnym zakresie wdrożenie Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001. Połączony, Zintegrowany System Zarządzania, zaczął funkcjonować w naszej firmie od marca 2015 roku.

 

 
 linia-pion